įristi

įristi
įrìsti, į̃rita, įrìto (į̃ritė) 1. tr. SD407, Sut, N, K, 1 įstumti, sukant paviršiumi, įridenti: Įrìsk kubilą į vidų iš lauko J. Ar įrìsiva vienu du rąstą į vežimą? Kal. Didelis akmuo, nepagaliu vienas įrìsti ratuosna Š. Įrìsdavo kelmus didžiausius į [jaujos] pečių Vn. | refl. tr.: Vienas tu neįsirisì tų rąstų ratuos Ds. | prk.: Įsirisk kokią lašinių paltį [į lagaminą] ir važiuok sau sveikas Žd.įridenti (ant ratų): Į naują garažą atbuliniu bėgiu įrito mašiną . 2. refl. K, 1 ritantis patekti, įriedėti: Kamuoliukas, besirisdamas per girią, įsirito į storą, aukštą eglę (ps.) Žvr. 3. refl. įvirsti, įkristi: Piemenaitė … užmigo šalia skylės ir įsirito į ją LTI207. Jis į grabę įsirito prš. 4. refl. įvažiuoti: Kartą pro išlaužtus vartus į kiemą įsirito brikelis, gero bėro arklio tempiamas A.Vencl. Įsiritus vežimui į kiemą, išėjo abudu sūnūs V.Kudir. 5. refl. gūsiu įsiveržti: Į kambarį [pro atvirą langą] įsirito atvėsusio oro banga J.Avyž. Iš tamsos įsirito šalto oro debesis A.Vencl. 6. refl. greitai įbėgti: Kaip granata įsiritau į kambarį . 7. refl. Plv įlipti, įsiropšti: Vaikas vos įsìritė lovon Š. Sėdi insrìtęs [vežime] Dglš. Insrìtus paduškose guli Dglš. Įsiritusi į tą, vietą, kur paprastai sėdėdavo, nustebo, išvydusi purinį radastą Pt. Aš įsiritau į medį ir pasislėpiau už šakų tarp lapų J.Balč. Kaip jis įsìritė teip aukštai? Mžš. 8. refl. sunkiai įeiti: Žiūriu – įsìrita pati su anūke Jd. Jis vos įsirìto į trobą Gr. Ši, per slenkstį įsiritusi, parpuolė ir sako M.Valanč. \ risti; antristi; apristi; atristi; įristi; išristi; nuristi; paristi; parristi; perristi; praristi; priristi; suristi; užristi

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • įrišti — įrìšti, į̃riša, o (į̃rišė) tr. 1. H168, Q141, DŽ įvyniojus užmegzti, užveržti, kad neiškristų: Kiaušius į skepetą įrìšti KI339. Aš įrišaũ į ryšį knygas J. Petniūniokas atidžiai įrišo žiedą nosinės kampan, įsidėjo kišenėn ir, jau niekieno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įristi — įri̇̀sti vksm. Įri̇̀sk ãkmenį į duõbę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įrišti — įri̇̀šti vksm. Įrišaũ žiedą į nósinės kampùtį ir įsidėjau į kišẽnę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išristi — išrìsti, ìšrita, išrìto (ìšritė) tr. 1. SD420, Q255, N, K, DŽ išstumti, sukant paviršiumi, išridenti: Trys keturi vyrai turi išrìst [rąstą] iš vežimo Vlkj. Išrìsk kubilą laukan iš trobos J. Išrìskim iš duobės šitą akmenį Š. Jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paįrišti — paįrìšti, paį̃riša, o (paį̃rišė) (dial.) tr. įrišti: Paiñrišu skepetaitėn valgyt ir išleidžiu ganyt Rod. rišti; antrišti; aprišti; atrišti; įrišti; paįrišti; išrišti; nurišti; parišti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrišimas — įrišìmas sm. (2) DŽ1 1. → įrišti 6: Knygų įrišimas rš. 2. knygos viršelis: Lietuviškas giesmių knygas visokiuose įrišimuose … prisiūlo LC1884,39. ×3. Sut, N → įrišti 10: Įrišimas turtėn SD407. | refl. SD407, N, Sut …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Ossetians — (Ирæттæ) (left to right): Kosta, Gazdanov, Tokaty, Gergiev Total population 720,000 Regions with signific …   Wikipedia

  • Ossetians —    Ethnic group. An Indo Iranian group of the Caucasus Mountains, the Ossetians are divided between Russia’s North OssetiyaAlaniya and the Georgian breakaway republic of South Ossetia. Ossetians, or Ossetes, self declare as Iristi or Irættæ, and… …   Historical Dictionary of the Russian Federation

  • antristi — antrìsti, añtrita, antrìto (ž.) 1. tr. užstumti, sukant paviršiumi, užristi: Tas žmogus antrito tą medį ant liūto (ps.) S.Dauk. Dabar antrìsk tus rąstus, kurie ant meškos buvo antgriuvę, aš noru matyti, kaip čia buvo PP60. 2. refl. užriedėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antrišti — antrìšti, añtriša, o (ž.) tr. 1. aprišti: Ančrìšo vaikiukuon skarikę, tas plėša žemė[n], nenora Pvn. | refl. tr., intr.: Su skepeta antsirìšk J. Antsiriša kuskelę ir staipos Yl. 2. pririšti: Mun antrìšo tokį raudoną kaspiną, kad jau tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”